• עוץ לי גוץ לי

עוץ לי גוץ לי

prev
  1. 1
next

טוחן עני המשתוקק להשיא את בתו למלך, מספר לו שהיא מסוגלת להפוך קש לזהב. כיוון שקופת הממלכה ריקה, קופץ המלך על המציאה.המלך כולא את בת הטוחן בחדר ומבקש ממנה להפוך קש לחוטי זהב.בת הטוחן ידעה שאין באפשרותה לעשות זאת ובכתה...עד שפתאום הופיע גמדון קטן והבטיח לעזור בתמורה למשהו קטן...וכך היה !אך כשלא נישאר לבת הטוחן מה לתת לגמדון הוא מבקש בתמורה את בנה הבכור , לכשיוולד. לאחר תחנונים והפצרות הוא נאות לוותר, בתנאי שהמלכה הצעירה תדע לנחש את שמו.הצגת שלושה שחקנים מושקעת, המשלבת תפאורה משתנה ומרהיבה.

הזמנת כרטיסים

להזמנה אונליין בחר/י תאריך:
חזור