• שלמה. אינטימי. בצוותא

שלמה. אינטימי. בצוותא

30 באוקטובר 2019

prev
  1. 1
next

3 הופעות נוספות לאור הביקוש הרב 
חמישי 10.10 | רביעי 30.10 | צהרי שישי 15.11
------------------------------------------------------------------

מופע מיוחד לרגל 40 שנה 
להופעותיו של 
שלמה ארצי בצוותא (1979)

נגנים:
אבי סינגולדה
בן ארצי 
טל פוררצילום ההופעה
ההופעה תצולם בוידאו, לרבות צילומי קהל, ותשודר ותועמד לרשות הציבור במדיות השונות, ויכול כי את/ה תופיע/י בצילומים.

ברכישת כרטיס כניסה להופעה ובכניסתך להופעה, את/ה מאשר/ת כי דמותך תצולם, וכי ההפקה וכל מורשה מטעמה רשאים לעשות בצילומים כל שימוש, מכל סוג, לרבות מסחרי, בכל פורמט ו/או מדיה, ללא כל מגבלה, ואת/ה מוותר/ת באופן סופי ומוחלט על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, בגין השימוש בדמותך בצילומים, ככל שיבוצע.

ככל שאת/ה רוכש/ת כרטיס/ים עבור אחר/ים, באחריותך ליידעם אודות צילום ההופעה וכי בכניסתם להופעה, הם מאשרים את האמור, ואתה תהיה אחראי לכל טענה/דרישה/תביעה מצידם בעניין.