19.09  ‏יום שישי

20.09  יום ‏שבת

21.09  ‏יום ראשון

22.09  ‏יום שני

23.09  ‏יום שלישי

26.09  ‏יום שישי

27.09  יום ‏שבת

29.09  ‏יום שני

30.09  ‏יום שלישי

1.10  ‏יום רביעי

2.10  ‏יום חמישי

5.10  ‏יום ראשון

6.10  ‏יום שני

7.10  ‏יום שלישי

9.10  ‏יום חמישי

10.10  ‏יום שישי

11.10  יום ‏שבת

12.10  ‏יום ראשון

13.10  ‏יום שני

14.10  ‏יום שלישי

17.10  ‏יום שישי

18.10  יום ‏שבת

19.10  ‏יום ראשון

20.10  ‏יום שני

21.10  ‏יום שלישי

22.10  ‏יום רביעי

23.10  ‏יום חמישי

24.10  ‏יום שישי

25.10  יום ‏שבת

26.10  ‏יום ראשון

27.10  ‏יום שני

28.10  ‏יום שלישי

29.10  ‏יום רביעי

30.10  ‏יום חמישי

31.10  ‏יום שישי

1.11  יום ‏שבת

4.11  ‏יום שלישי

6.11  ‏יום חמישי

8.11  יום ‏שבת

11.11  ‏יום שלישי

14.11  ‏יום שישי

15.11  יום ‏שבת

18.11  ‏יום שלישי

20.11  ‏יום חמישי

22.11  יום ‏שבת

30.11  ‏יום ראשון

6.12  יום ‏שבת

13.12  יום ‏שבת

28.12  ‏יום ראשון

25.01  ‏יום ראשון

22.02  ‏יום ראשון

img

דר חיים שפירא