22.12  ‏יום שני

23.12  ‏יום שלישי

24.12  ‏יום רביעי

25.12  ‏יום חמישי

26.12  ‏יום שישי

27.12  יום ‏שבת

28.12  ‏יום ראשון

29.12  ‏יום שני

30.12  ‏יום שלישי

31.12  ‏יום רביעי

1.01  ‏יום חמישי

2.01  ‏יום שישי

3.01  יום ‏שבת

4.01  ‏יום ראשון

5.01  ‏יום שני

6.01  ‏יום שלישי

7.01  ‏יום רביעי

8.01  ‏יום חמישי

9.01  ‏יום שישי

10.01  יום ‏שבת

11.01  ‏יום ראשון

12.01  ‏יום שני

13.01  ‏יום שלישי

14.01  ‏יום רביעי

15.01  ‏יום חמישי

16.01  ‏יום שישי

17.01  יום ‏שבת

18.01  ‏יום ראשון

19.01  ‏יום שני

20.01  ‏יום שלישי

21.01  ‏יום רביעי

22.01  ‏יום חמישי

23.01  ‏יום שישי

24.01  יום ‏שבת

25.01  ‏יום ראשון

26.01  ‏יום שני

27.01  ‏יום שלישי

28.01  ‏יום רביעי

29.01  ‏יום חמישי

30.01  ‏יום שישי

31.01  יום ‏שבת

7.02  יום ‏שבת

21.02  יום ‏שבת

22.02  ‏יום ראשון

28.02  יום ‏שבת

img

14/48