29.05  ‏יום שישי

30.05  יום ‏שבת

31.05  ‏יום ראשון

1.06  ‏יום שני

2.06  ‏יום שלישי

3.06  ‏יום רביעי

4.06  ‏יום חמישי

5.06  ‏יום שישי

6.06  יום ‏שבת

7.06  ‏יום ראשון

8.06  ‏יום שני

9.06  ‏יום שלישי

10.06  ‏יום רביעי

11.06  ‏יום חמישי

12.06  ‏יום שישי

13.06  יום ‏שבת

14.06  ‏יום ראשון

15.06  ‏יום שני

16.06  ‏יום שלישי

17.06  ‏יום רביעי

18.06  ‏יום חמישי

19.06  ‏יום שישי

20.06  יום ‏שבת

21.06  ‏יום ראשון

22.06  ‏יום שני

23.06  ‏יום שלישי

24.06  ‏יום רביעי

25.06  ‏יום חמישי

26.06  ‏יום שישי

27.06  יום ‏שבת

28.06  ‏יום ראשון

29.06  ‏יום שני

30.06  ‏יום שלישי

1.07  ‏יום רביעי

3.07  ‏יום שישי

8.07  ‏יום רביעי

15.07  ‏יום רביעי

27.07  ‏יום שני

19.08  ‏יום רביעי

img

רואים ת’סוף