30.01  ‏יום שישי

31.01  יום ‏שבת

1.02  ‏יום ראשון

2.02  ‏יום שני

3.02  ‏יום שלישי

4.02  ‏יום רביעי

5.02  ‏יום חמישי

6.02  ‏יום שישי

7.02  יום ‏שבת

8.02  ‏יום ראשון

9.02  ‏יום שני

10.02  ‏יום שלישי

11.02  ‏יום רביעי

12.02  ‏יום חמישי

13.02  ‏יום שישי

14.02  יום ‏שבת

16.02  ‏יום שני

17.02  ‏יום שלישי

18.02  ‏יום רביעי

19.02  ‏יום חמישי

20.02  ‏יום שישי

21.02  יום ‏שבת

22.02  ‏יום ראשון

23.02  ‏יום שני

24.02  ‏יום שלישי

25.02  ‏יום רביעי

26.02  ‏יום חמישי

27.02  ‏יום שישי

28.02  יום ‏שבת

1.03  ‏יום ראשון

6.03  ‏יום שישי

13.03  ‏יום שישי

14.03  יום ‏שבת

21.03  יום ‏שבת

img

רואים ת’סוף