2.04  ‏יום חמישי

4.04  יום ‏שבת

5.04  ‏יום ראשון

6.04  ‏יום שני

7.04  ‏יום שלישי

8.04  ‏יום רביעי

9.04  ‏יום חמישי

10.04  ‏יום שישי

11.04  יום ‏שבת

12.04  ‏יום ראשון

13.04  ‏יום שני

14.04  ‏יום שלישי

16.04  ‏יום חמישי

17.04  ‏יום שישי

18.04  יום ‏שבת

19.04  ‏יום ראשון

20.04  ‏יום שני

22.04  ‏יום רביעי

23.04  ‏יום חמישי

24.04  ‏יום שישי

25.04  יום ‏שבת

26.04  ‏יום ראשון

27.04  ‏יום שני

28.04  ‏יום שלישי

29.04  ‏יום רביעי

30.04  ‏יום חמישי

8.05  ‏יום שישי

19.05  ‏יום שלישי

29.05  ‏יום שישי

5.06  ‏יום שישי

24.06  ‏יום רביעי

img

רואים ת’סוף