19.04  ‏יום ראשון

20.04  ‏יום שני

22.04  ‏יום רביעי

23.04  ‏יום חמישי

24.04  ‏יום שישי

25.04  יום ‏שבת

26.04  ‏יום ראשון

27.04  ‏יום שני

28.04  ‏יום שלישי

29.04  ‏יום רביעי

30.04  ‏יום חמישי

1.05  ‏יום שישי

2.05  יום ‏שבת

3.05  ‏יום ראשון

5.05  ‏יום שלישי

6.05  ‏יום רביעי

7.05  ‏יום חמישי

8.05  ‏יום שישי

9.05  יום ‏שבת

11.05  ‏יום שני

12.05  ‏יום שלישי

13.05  ‏יום רביעי

14.05  ‏יום חמישי

15.05  ‏יום שישי

16.05  יום ‏שבת

17.05  ‏יום ראשון

18.05  ‏יום שני

19.05  ‏יום שלישי

20.05  ‏יום רביעי

21.05  ‏יום חמישי

22.05  ‏יום שישי

25.05  ‏יום שני

26.05  ‏יום שלישי

27.05  ‏יום רביעי

28.05  ‏יום חמישי

29.05  ‏יום שישי

30.05  יום ‏שבת

31.05  ‏יום ראשון

2.06  ‏יום שלישי

5.06  ‏יום שישי

19.06  ‏יום שישי

24.06  ‏יום רביעי

img

רואים ת’סוף