23.04  ‏יום רביעי

24.04  ‏יום חמישי

25.04  ‏יום שישי

26.04  יום ‏שבת

28.04  ‏יום שני

29.04  ‏יום שלישי

30.04  ‏יום רביעי

1.05  ‏יום חמישי

2.05  ‏יום שישי

3.05  יום ‏שבת

5.05  ‏יום שני

7.05  ‏יום רביעי

8.05  ‏יום חמישי

9.05  ‏יום שישי

10.05  יום ‏שבת

11.05  ‏יום ראשון

12.05  ‏יום שני

13.05  ‏יום שלישי

14.05  ‏יום רביעי

15.05  ‏יום חמישי

16.05  ‏יום שישי

17.05  יום ‏שבת

18.05  ‏יום ראשון

19.05  ‏יום שני

20.05  ‏יום שלישי

21.05  ‏יום רביעי

22.05  ‏יום חמישי

23.05  ‏יום שישי

24.05  יום ‏שבת

25.05  ‏יום ראשון

26.05  ‏יום שני

27.05  ‏יום שלישי

28.05  ‏יום רביעי

29.05  ‏יום חמישי

30.05  ‏יום שישי

31.05  יום ‏שבת

1.06  ‏יום ראשון

7.06  יום ‏שבת

11.06  ‏יום רביעי

17.06  ‏יום שלישי

18.06  ‏יום רביעי

19.06  ‏יום חמישי

25.06  ‏יום רביעי

26.06  ‏יום חמישי

27.06  ‏יום שישי

4.07  ‏יום שישי

5.07  יום ‏שבת

12.07  יום ‏שבת

29.07  ‏יום שלישי

30.07  ‏יום רביעי

1.08  ‏יום שישי

2.08  יום ‏שבת

3.09  ‏יום רביעי

6.09  יום ‏שבת

img

מועדון הזמר העברי בצוותא