26.11  ‏יום רביעי

27.11  ‏יום חמישי

28.11  ‏יום שישי

29.11  יום ‏שבת

30.11  ‏יום ראשון

1.12  ‏יום שני

2.12  ‏יום שלישי

3.12  ‏יום רביעי

4.12  ‏יום חמישי

5.12  ‏יום שישי

6.12  יום ‏שבת

8.12  ‏יום שני

9.12  ‏יום שלישי

10.12  ‏יום רביעי

11.12  ‏יום חמישי

12.12  ‏יום שישי

13.12  יום ‏שבת

14.12  ‏יום ראשון

15.12  ‏יום שני

16.12  ‏יום שלישי

17.12  ‏יום רביעי

18.12  ‏יום חמישי

19.12  ‏יום שישי

20.12  יום ‏שבת

22.12  ‏יום שני

23.12  ‏יום שלישי

24.12  ‏יום רביעי

25.12  ‏יום חמישי

26.12  ‏יום שישי

27.12  יום ‏שבת

28.12  ‏יום ראשון

29.12  ‏יום שני

30.12  ‏יום שלישי

31.12  ‏יום רביעי

25.01  ‏יום ראשון

22.02  ‏יום ראשון

img

פסטיבל תיאטרון קצר