10.07  ‏יום חמישי

11.07  ‏יום שישי

12.07  יום ‏שבת

14.07  ‏יום שני

15.07  ‏יום שלישי

16.07  ‏יום רביעי

17.07  ‏יום חמישי

18.07  ‏יום שישי

19.07  יום ‏שבת

20.07  ‏יום ראשון

21.07  ‏יום שני

22.07  ‏יום שלישי

23.07  ‏יום רביעי

24.07  ‏יום חמישי

25.07  ‏יום שישי

26.07  יום ‏שבת

27.07  ‏יום ראשון

28.07  ‏יום שני

29.07  ‏יום שלישי

30.07  ‏יום רביעי

31.07  ‏יום חמישי

1.08  ‏יום שישי

2.08  יום ‏שבת

5.08  ‏יום שלישי

6.08  ‏יום רביעי

7.08  ‏יום חמישי

8.08  ‏יום שישי

9.08  יום ‏שבת

10.08  ‏יום ראשון

11.08  ‏יום שני

13.08  ‏יום רביעי

14.08  ‏יום חמישי

15.08  ‏יום שישי

16.08  יום ‏שבת

17.08  ‏יום ראשון

18.08  ‏יום שני

19.08  ‏יום שלישי

20.08  ‏יום רביעי

21.08  ‏יום חמישי

22.08  ‏יום שישי

23.08  יום ‏שבת

25.08  ‏יום שני

26.08  ‏יום שלישי

27.08  ‏יום רביעי

28.08  ‏יום חמישי

29.08  ‏יום שישי

30.08  יום ‏שבת

3.09  ‏יום רביעי

5.09  ‏יום שישי

6.09  יום ‏שבת

11.09  ‏יום חמישי

13.09  יום ‏שבת

30.09  ‏יום שלישי

24.10  ‏יום שישי

img

מועדון הזמר העברי בצוותא